Erb

Obec Západná (vzorová)

Ulica 1, 001 01 Západná | IČO: 87654321 | www.obeczapadna.sk

POTVRDENIE

o zverejnení objednávky podľa § 5a ods. 11 a 12 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (zákon č. 546/2010 Z.z., zákon č. 382/2011 Z.z.)

Číslo objednávky: OBJ/002/12
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Západná
Dodávateľ: TOPSET Solutions s.r.o.
Adresa: Abová 77
IČO: 77889911
Predmet objednávky: licencie antivírus
Cena s DPH: 150,00
Dátum podpisu (vystavenia): 01.06.2012
Zverejnené: 06.06.2012
Poznámka: nákup nových licencií antivírusového programu

Objednávka je zverejnená na webovom sídle: http://vzor.samospravaonline.sk

 
 
 

Podpis a pečiatka povinnej osoby

 
 

Prevádzkovateľ portálu: TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava, tel.: 02/6593 5798, tel./fax: 02/6593 4209, info@topset.sk, www.topset.sk