Erb

Obec Západná (vzorová)

Ulica 1, 001 01 Západná | IČO: 87654321 | www.obeczapadna.sk

POTVRDENIE

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 a 12 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (zákon č. 546/2010 Z.z., zákon č. 382/2011 Z.z.)

Číslo zmluvy: ZML.2006/0100001
Objednávateľ: Kopal Viktor , Nová 180, 80101 Bratislava
Dodávateľ: , , 90031
Adresa:
IČO:
Predmet zmluvy: nájom za hrobové miesto
Zmluvná cena s DPH: 66,38
Dátum podpisu (vystavenia): 12.06.2012
Zverejnené: 20.01.2014
Poznámka: Zmluva k HM č.1 / 1 na cintoríne - demo

Zmluva je zverejnená na webovom sídle: http://vzor.samospravaonline.sk

 
 
 

Podpis a pečiatka povinnej osoby

 
 

Prevádzkovateľ portálu: TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava, tel.: 02/6593 5798, tel./fax: 02/6593 4209, info@topset.sk, www.topset.sk